Conferencia "De espectador a protagonista" - 5 Congreso Nacional de Mercadotecnia - Hans Hatch